cybercom.jpg

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag. Vi arbetar dagligen med att koppla ihop människor, system, maskiner och tjänster för att få dem att jobba smidigare tillsammans. Vara konsulter och de lösningar de skapar tar oss hela vägen från offentlig sektors e-tjänster till streamad media, telecomlösningar  och förarlösa bilar i Europa. Cybercom har siktet inställt på framtiden: vår drivkraft är att hjälpa företag och organisationer att lyckas i den uppkopplade världen. Dessutom ska vi göra det bättre än någon annan. Det är dags att gå från ord till handling. Vi korsbefruktar teknisk expertis med affärsinsikt och skapar innovativa lösningar för ett hållbart samhälle. Det är vårt bidrag till att framtidssäkra kundernas affär. Och vår egen!

 

På vårt Centre Of Excellence inom Application Management I Östersund är vi experter på att snabbt lära oss ny verksamhet, ta stort ansvar för system genom att förvalta och vidareutveckla dem på ett långsiktigt hållbart sätt och leverera högkvalitativa tjänster i långa åtaganden mot våra kunder. Öppenhet och transparens ser vi som nyckeln till ett långsiktigt partnerskap!

 

Cybercom har ca 1300 anställda fördelat på fem olika länder. På vårt kontor i Östersund närmar vi oss 50 anställda och växer stadigt i takt med att vi får mer och mer förtroende från våra kunder. Vi jobbar med Sverige och världen som marknad, våra leveranser är inte geografiskt begränsade utan vår expertis styr vilka kunder vi jobbar med oavsett var kunderna finns.

www.cybercom.com

KONTAKT:

Cybercom

Rådhusgatan 56

831 34 Östersund

Sitechef: Ola Widegren

ola.widegren@cybercom.com

076-893 97 07